การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายเป็นอันดับสองรองลงมาคือ 66 เปอร์เซ็นต์และโครงการฝึกอบรมด้าน ICT ที่มีโครงสร้างสำหรับพนักงานอันดับที่ 3 ร้อยละ 53 นายศุภรัตน์มารัตน์หัวหน้ากลุ่มธุรกิจธนาคารยูโอบีประเทศไทยกล่าวว่า การศึกษาแสดงให้เห็นว่า SMEs ไทยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน การค้นพบนี้เป็นการเสริมสร้างแผนการของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซภายในไม่กี่ปีถัดไป การทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น SMEs ไทยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล ในอาเซียนมีความเป็นบวกมากที่สุดเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีมาเลเซียและมาเลเซียรองลงมาคือมาเลเซียร้อยละ 65 และสิงคโปร์ร้อยละ 63