การระดมทุนของพรรคประชาธิปัตย์

คลาวด์ตามกฎหมายตกต่ำเมื่อคณะรัฐมนตรีมีความสุขกับการระดมทุนของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสงสัยด้านกฎหมายเกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและข้าราชการสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับที่นั่งในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ระดมทุนอย่างฟุ่มเฟือยของพรรคประชาธิปัตย์ในวันพุธได้หรือไม่ กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองห้ามมิให้องค์กรของรัฐบริจาคเงิน

บริจาคใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตน แต่ละโต๊ะในงานเลี้ยงวันพุธมีค่าใช้จ่าย 3 ล้านบาทและอีกหลายแห่งในชื่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสี่โต๊ะมูลค่ารวม 12 ล้านบาทไว้ในนามของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ในรัฐบาลทหาร ยี่สิบโต๊ะอีก 60 ล้านบาทในกองทุนของพรรค สงวนไว้สำหรับกระทรวงการคลังและสามสำหรับ TAT